World of Warcraft Logo

WoW Ordlista

Ord Och Uttryck Som Förekommer I World Of Warcraft

Ordlistan kommer att byggas upp över tid i och med att sajten växer. Skicka gärna in viktiga ord som saknas, med förklaring, så lägger vi upp det på sidan. Kontakt: webmaster@warcraftguide.se.

Ability
Begåvning, fallenhet, talang. Du kan se din spelkaraktärs abilities genom att klicka på character-ikonen längst ner ungefär i mitten i din spelarvy.
Abilities book
-
Action Bar
De rutor som du ser längst ner i spelarvyn. De fungerar som snabbåtkomst för Spells och föremål. Klicka och dra de föremål som du snabbt vill komma åt till din action bar.
Active
Samma sak som aktiv. En aktiv egenskap är en egenskap som du själv måste aktivera för att den ska vara..ja...aktiv ;-) Detta görs genom att trycka på en ikon för egenskapen.
Aggro
Att ta aggro betyder att du drar på dig monstret eller fiendens uppmärksamhet så att monstret eller fienden anfaller dig.
AH
Se Auction House
Arcane
Arcane förekommer i sammanhang som har med magi och trollformler att göra, som Fire och Frost. Arcane är lite svåröversatt men betyder ungefär hemlig eller mystisk.
Armor
Rustning eller skydd.
Attack Power
-
Auction House
I de största städerna på de olika kontineneterna finns det auktionshus där du kan köpa och sälja olika föremål på auktion. Vanlig förkortning är AH.
Aura
-
Bag
Väska som används för att bära föremål som du hittat eller tillverkat i spelet. Bags går att köpa hos en Vendor, i Auction House eller tillverka själv om du har valt Tailoring som yrke.
Battleground
-
Bear-form
En Druid kan anta björnform för att förvandla sig till en karaktär som förlitar sig på sin fysiska styrka.
Bleed
Blöda. En Talent som bland annat används av klassen Rogue.
Blessing
-
Buff
-
Caster
En karaktär som förlitar sig på sina magiska förmågor.
Cat-form
En druid kan förvandla sig till kattform för att anta samma egenskaper som en Rogue med osynlighet och energi som extra förmågor.
Cloth
Engelska för tyg, som kan användas till rustningar och av skräddare (tailors)
Cooking
-
Cooldown
Den tid det tar för en egenskap eller effekt att ladda upp igen efter att den har använts.
Crowd control
-
Damage
Skada.
Damage Dealer
-
Debuff
-
Demonic
Disease
Sjukdom
Disenchant
Disenchanting innebär att du tar bort förtrollningen på ett magiskt föremål. De ingredienser som du erhåller kan användas av en enchanter för att skapa nya magiska föremål.
Dodge
-
DoT
Damage over time. På svenska "skada över tid" vilket betyder att en karaktär tar skada under ett viss tid från det att du exempelvis har kastat en spell.
Drop
Sv. tappa. När du dödat en fiende/varelse/monster i spelet så lämnar det ofta föremål efter sig. Dessa föremål kallas för drops och går att plocka upp och använda sig av.
Dual-wield
Att använda ett vapen i varje hand.
Dungeon
Dungeons, grottor, är ställen som du spelar med kompisar i grupper om fyra eller fler spelare. I dungeons hittar du ofta bra belöningar som tappas av vanliga monster eller huvudbossar.
Energy
-
Epic
Ett vapen/föremål som är epic är ett ytterst sällsynt föremål som ofta har Stats som är betydligt högre än statsen på vanliga föremål på samma level.
Experience
-
Equip
Utrusta. När du equippar ett vapen eller föremål innebär det att din spelkaraktär aktivt använder föremålet eller vapnet. Exempel ser du alltid till att equippa vapen samt rustning innan du går ut i strid.
Faction
-
 
Flame
-
Fire
Eld
First Aid
-
Fishing
-
Flame
Flamma. En magi som bland annat kan användas av Warlocks
Frost
Frost/kyla
Gather
Sv. samla. Med gathering profession menas exempelvis ett yrke där du har fördel av att även välja ett sekundärt yrke där du samlar in ingredienserna som behövs för att öka i erfarenhet.
Gem
Gems kan placeras i Sockets för att ge föremål extra krafter. Gems kan plockas upp av Miners och tillverkas/förädlas av Jewelcrafters.
Guild
Sv. gille/sällskap. En sammanslutning av spelare som hjälper varandra med spelet.
Healing Potion
En potion/flaska som återger hälsa till karaktären. Kan köpas i Auction House, hos en Vendor eller tillverkas av en karaktär som har Alchemy som yrke.
Holy
Helig. Klasserna Priest och Paladin använder sig bland annat av Holy Spells.
Item
Föremål.
Judge
-
Knockout
-
Leather
Läder
Loot
Byte eller fångst. När du har dödat en NPC fiende, monster eller djur så kan du loota kadavret/kroppen för att se vilka Drops som den/det gett.
 
Mail Armor
Metallrustning tillverkad av små sammanlänkade metallringar. Den näst tyngsta rustningen som kan bäras i spelet.
Mana
För att kunna använda Spells måste karaktären ha tillräckligt med mana. För varje spell som som kastas förbrukas en viss mängd mana. Mana kan bland annat återställas med hjälp av potions eller genom att vänta en viss tid på att manan ska regenereras.
Mana Tap
-
Master
Sv. mästare
Melee
Ung. fysiskt våld. Warriors är ett exempel på en renodlad melee fighter som använder fysiska attacker för att orsaka skada.
Merchant
Se Vendor
Mining
Mining är ett yrke som du kan välja till din karaktär. På svenska gruvarbete eller malmbrytning. En spelare med mining som yrke samlar alltså ihop olika metaller som används i första hand av Blacksmiths.
Mini Map
Den lilla kartan som visas uppe i högrs hörnet när du spelar.
Mount
Ett riddjur eller flygande djur som spelare kan använda sig av för att förflytta sig snabbare.
NPC
Non Player Character. En spelare som spelas av en dator.
Party
Ett party är detsamma som en grupp. Du kan bjuda in en spelare i en grupp genom att skriva "/inv [namnpåperson]" i chattrutan. Detta förutsätter att du är gruppens ledare eller är den som startar gruppen.
Passive
En passiv egenskap är en egenskap som är aktiverad hela tiden utan att du själv behöver göra någonting.
Pattern
Mönster eller ritning. Används inom olika Professions för att lära sig att tillverka nya saker.
Pet
En varelse som slåss tillsammans med en spelare och som spelaren kontrollerar. Exempel på karaktärer som har pets är Hunter och Warlock.
Plate
Tung rustning som används av bland annat Paladins och Warriors.
Poison
Gift
Potion
En potion är en flaska vars innehåll påverkar en karaktärs egenskaper (oftast positivt). Exempel på potions är mana potions som ökar karaktärens mana samt healing potions som ökar en karaktärs hälsa.
Power Word: Shield
-
Profession
Profession är samma sak som yrke. I World of Warcraft kan du välja två huvudsakliga yrken och två sekundära.
Prospector
Guldletare, malmletare etc
Rage
-
Raid
-
Resistance
Motstånd/motståndskraft
Resurrection
Återupplivning.
Shadow
Skugga. I spelet syftar det oftast på Shadow Spells som är mörka krafter som bland användas av Shadow Priests.
Skill
Skill betyder färdighet. Till skillsen räknas de yrken som du kan lära dig i spelet, som exempelvis Blacksmithing, Tailoring, Enchanting m.m.
Skill Level
Skicklighetsnivå för en viss färdighet för din karaktär.
Socket
Ett föremål kan vara utrustad med en hållare (socket) där gems kan placeras för att ge föremålet extra krafter.
Spell
Trollformel.
Stack
-
Stats
-
Stun
-
Stealth
Förmåga för att förbli oupptäckt - bland annat en av klassen Rogues främsta egenskaper.
Talent Build
-
Tank
-
Talent
-
Talent Point
-
Trainer
En NPC som lär ut olika Skills. För att lära sig ett visst yrke så måste du alltid börja med att uppsöka en trainer först.
Vendor
Försäljare. Vendors utgörs i spelet av NPC's.
Quest
Ett quest är ett uppdrag som måste göras för att få Experience, pengar, föremål eller annat i belöning.

Besökarnas artiklar: Tank Vs Tankadin